Image
Image
Image

Forest bioenergy in the Protected Mediterranean areas (ForBioEnergy)

Ukupan proračun projekta: 2.048.847,50 €

Proračun Javne ustanove Park prirode Velebit: 212.130 €, od čega se 180.480,50 € sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

            Javna ustanova Park prirode Velebit jedan je od osam partnera na projektu ForBioEnergy kojeg sufinancira Europska Unija, odnosno Europski fond za regionalni razvoj. Predviđeni rok provedbe projekta je 30 mjeseci – od 1.  studenog 2016. god. do 30. travnja 2019. godine.

Projekt se realizira u okviru Programa transnacionalne suradnje INTERREG MEDITERRANEAN 2014. – 2020. koji promiče suradnju i razmjenu iskustava među partnerima. U programu sudjeluje trinaest država mediteranskog područja. U sklopu programa INTERREG MED 2014.-2020., državama sudionicama na raspolaganju je ukupno 265 milijuna eura za transnacionalnu suradnju s ciljem jačanja kapaciteta za pametan i održiv rast, poticanje ekonomije s niskom razinom ugljika, razvoj energetske učinkovitosti, zaštitu i promicanje prirodnih i kulturnih resursa Mediteranskog područja te razvoj multilateralnih institucionalnih okvira kako bi se zajedničkim rješenjima odgovorilo na zajedničke izazove. Prioritetna os programa je poticanje strategije niskog udjela ugljika i energetske učinkovitosti, dok je programski specifični cilj povećanje udjela lokalnih obnovljivih izvora u energetskim strategijama i planovima na specifičnim mediteranskim područjima.

Projektne aktivnosti podijeljene su u 4 radna paketa – Upravljanje projektom, Komunikacija, Ispitivanje i Prenošenje. Svaki od navedenih radnih paketa sadrži propisane aktivnosti u sklopu kojih se izrađuju različiti radni materijali.

Radni paket 1 - Upravljanje projektom, podrazumijeva izradu smjernica za administrativna i financijska pitanja, plana rada i evaluacije, zapisnike sa sastanaka te srednjoročni izvještaj o procjeni.

Radni paket 2 – Komunikacija, obuhvaća dostavljanje plana komunikacije, izradu članaka, brošura, plakata i drugih promotivnih materijala te plasiranje informacija medijima. Navedeni radni paket također služi za provođenje organizacije događaja, konferencija i sastanaka te doprinosi razmjeni informacija i koordinaciji aktivnosti komunikacije i kapitalizacije horizontalnih projekata.

Radni paket 3 – Testiranje, zamišljen je kao „srce projekta“, s obzirom na predviđene tehničke aktivnosti koje će doprinijeti dostizanju strateških ciljeva projekta.

Aktivnosti u sklopu radnog paketa 3 pretpostavljaju:

- izradu osnovnog pregleda studijskih područja,

- analizu prepreka i potencijalnih rješenja za povećanu proizvodnu biomase u zaštićenim područjima,

- geografsku identifikaciju i opis područja,

- izradu sustava potpore u donošenja odluka (Decision Support System – DSS),

- procjenu utjecaja povećanja korištenja biomase,

- izradu akcijskog plana za novi regulatorni okvir i za postupak ishođenja dozvola u svezi korištenja biomase u zaštićenim područjima,

- izradu plana gospodarenja šumama za područje biomase

- izradu modela planiranja održivog šumsko-drvno-energetskog opskrbnog lanca

te izradu izvještaja o ispitivanju izvornog praćenja šumske biomase u zaštićenim područjima.

Radni paket 4 – Prenošenje sastoji se od izrade plana aktivnosti prijenosa, izvještaja sa radionica i tečajeva, te izrade dva sporazuma: 1) Sporazum o Mapi puta za deblokiranje administrativnih prepreka te 2) Sporazum o integraciji pitanja o bioenergiji u strategijama/planovima u ruralnim područjima.

Ciljevi projekta su poticanje proizvodnje bioenergije u zaštićenim područjima nudeći prekogranična rješenja za prevladavanje prepreka koje ometaju razvoj sektora te planiranje modela za iskorištavanje punog potencijala biomase uz istodobnu zaštitu bioraznolikosti prirodnog područja.