Klima

„Područje odlikuju raznolike klimatske i mikroklimatske prilike, kao posljedica geografskog položaja, dužine, smjera pružanja i reljefa masiva. Općenito se može reći da klima Velebita ima oštriji karakter, posebno u višim dijelovima, no zamjetne su razlike u klimi primorskih padina, gorskih i pretplaninskih dijelova te kopnenih padina. Velebit se odlikuje visokom prosječnom godišnjom količinom oborina, koja na nekim dijelovima (veće nadmorske visine na jugoistoku masiva) može iznositi i do 4000 mm. Ovdje vrijedi spomenuti nezaobilazni snježni pokrivač koji se u nekim područjima može zadržati i dulje od sedam mjeseci, a ponegdje ne kopni cijele godine (jame snježnice). Čitav masiv, a posebice prijevoje, karakterizira česta pojava vjetrova različitih smjerova (najčešće istočni). Općenito se bilježi veliki broj vjetrovitih dana, a nisu rijetkost ni orkanski udari vjetrova olujne jakosti (npr. bura). Za veće nadmorske visine uobičajen je veliki broj dana s maglom (npr. Zavižan čak 187 dana u godini).