POVIJESNE LIČNOSTI – graditelji, prirodoslovci…

Árpád von Degen

(1866.-1934.), poznati mađarski botaničar, profesor botanike na Sveučilištu u Budimpešti i član Mađarske akademije znanosti.

Velebitsku floru istraživao je od 1894. do 1913. godine. Pritom je otkrio i opisao nove vrste i podvrste. Tako je 1905.g. sa suradnicima otkrio endemičnu vrstu hrvatsku sibireju, a 1907. endemičnu krstašicu koja je po njemu dobila ime Degenia velebitica. Rezultate tih istraživanja objavio je u većem broju naučnih rasprava i priloga. Posebno je značajno njegovo fundamentalno djelo „Flora velebitica“, koje je poslije njegove smrti na njemačkom jeziku objavila Mađarska akademija znanosti. To djelo u četiri sveska donosi popis svih dotad nađenih biljaka na području Velebita, na Senjskom bilu i Goloj Plješevici, s podacima o njihovoj rasprostranjenosti i fizikalnim odlikama velebitskog brdskog masiva koje ima fitogeografsko značenje.

Ante Glavičić
Ivo Horvat
Josip Kajetan Knežić
Josip Kalasancije Klekovski Schlosser
Paul Kitaibel
Ivan Krajač
J.B. Kümmerle
Fran Kušan
Josip Poljak
Ante Premužić
Ljudevit Rossi
Ante Rukavina
Vinko Struppi
Nikola Turkalj
Filip Vukasović
Ljudovit pl. Vukotinović-Farkaš