Obavijest o provođenju javne rasprave o prijedlogu plana upravljanja

OBAVIJEST O PROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU PLANA UPRAVLJANJA PARKOM PRIRODE VELEBIT I PRIDRUŽENIM ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE (PU 6017) 2022. – 2031.

Na temelju članka 138. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), članka 16. stavka 1.,3. i 4. i članka 18., 19., 20. i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ 64/08) i Odluke o upućivanju Prijedloga Plana upravljanja Parkom prirode Velebit i pridruženim zaštićenim područjima i  područjima ekološke mreže (PU 6017) 2022. – 2031. na javnu raspravu, donesenoj na 32. sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove „Park prirode Velebit“ (KLASA: 007-03/22-01/09; URBROJ: 2125-1-18-01-22-4 od 15. srpnja 2022. godine), Javna ustanova „Park prirode Velebit” objavljuje:

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU PLANA UPRAVLJANJA PARKOM PRIRODE VELEBIT I PRIDRUŽENIM ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE (PU 6017) 2022. – 2031.

Provodi se javna rasprava o Prijedlogu Plana upravljanja Parkom prirode Velebit i pridruženim zaštićenim područjima i  područjima ekološke mreže (PU 6017) 2022. – 2031. (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana upravljanja).

Javna rasprava o Prijedlogu Plana upravljanja trajat će 30 dana, od 28. srpnja 2022.g. do 27. kolovoza 2022. godine.

Javni uvid u Prijedlog Plana upravljanja može se obavljati svakog radnog dana od 8:00 – 10:00 sati u prostorijama Javne ustanove „Park prirode Velebit“, na adresi Kaniža Gospićka 4b, 53000 Gospić.

Prijedlog Plana upravljanja može se preuzeti i na službenoj internetskoj stranici Javne ustanove „Park prirode Velebit“.

Javno izlaganje o Prijedlogu Plana upravljanja održat će se dana 24. kolovoza 2022. godine u 10:00 sati u prostorijama Javne ustanove „Park prirode Velebit“.

Obavijest o eventualnoj promjeni održavanja javnog izlaganja bit će naknadno i pravovremeno objavljena na službenoj internetskoj stranici.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana upravljanja mogu se dostaviti na sljedeće načine:

  • upisati u knjigu primjedbi koja će biti dostupna na mjestu javnog uvida
  • poštom na adresu: Javna ustanova „Park prirode Velebit“, Kaniža Gospićka 4b, 53000 Gospić s naznakom „Javna rasprava o Prijedlogu Plana upravljanja“
  • na e-mail adresu Javne ustanove „Park prirode Velebit“: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Pozivamo Vas da se uključite u postupak javne rasprave te dostavite svoja očitovanja, primjedbe i prijedloge.

RAVNATELJ

Mario Šaban, struč.spec.ing.sec., struč.spec.oec.