Image
Image
Image

Centar izvrsnosti Cerovačke špilje

Projekt se provodi u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020 u okviru Prioritetne osi 6 – Zaštita okoliša i održivost resursa. Specifični cilj Programa je povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine. Projekt je sufinancirala Europska Unija iz. Ukupna vrijednost projekta je 62.627.830,30 HRK, od čega je Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj sufinancirala 53.233.655,76 HRK. Nositelj projekta je Javna ustanova Park prirode Velebit, a projektni partneri su Zadarska županija, Javna ustanova Natura Jadera te Zagrebački spelološki savez. Projekt se provodi na području Parka prirode Velebit, u općini Gračac. Projekt Centra izvrsnosti – Cerovačke špilje generirat će brojne ekonomske koristi lokalnoj zajednici, među kojima su: povećanje kvalitete života i BDP-a, jačanje gospodarske aktivnosti, povećanje vrednovanja i javna svijesti o vrijednostima kulturne i prirodne baštine, povećanje prihoda od poreza te stvaranje novog identiteta Parka prirode Velebit i Općine Gračac. Trajanje projekta predviđeno je od travnja 2018. godine do kraja prosinca 2020. godine. 

Ulaganja u „Centar izvrsnosti - Cerovačke špilje“ mogu se podijeliti u pet cjelina:

1) Centar za prihvat i informiranje posjetitelja obuhvaća 3 zone:

Zona A – Centar za posjetitelje, koji se sastoji od višenamjenske dvorane, caffe bar-a, izložbene dvorane, speleološkog centra (laboratorija i smještanih jedinica), uredskih prostora i uprave te prostora za učenje i druženje.

Zona B – Odmorište s parkiralištem sadrži oko 100 parkirnih mjesta za automobile i autobuse, informacijski centar sa suvenirnicom te garderobu i sanitarne prostore za posjetitelje.

Zona C sastoji se od višenamjenskog platoa na kojima je predviđena prodaja i prezentacija lokalnih proizvoda i suvenira.

1

Sl. 1. Centar za prihvat i informiranje posjetitelja

2) Uređenje vanjskih šetnica obuhvaća 3 zone:
Zona D – „Amfiteatar“ – sastoji se od adrenalinskog parka i stijena za penjanje te male škole speleologije. Zona E – „Odmorište“ – urbana oprema za odmor i igru djece. Zona F – „Ulaz u špilje“ – formiranje javnog prostora na ulazu u Donju i Gornju špilju.

3) Izgradnja pješačkog prijelaza preko željezničke pruge Gračac-Knin zamišljena je kao vidikovac na mostu s promatračnicama ptica i krajolika.

2

Sl. 2. Pješački prijelaz preko željezničke pruge


4) Uređenje Cerovačkih špilja za turističko posjećivanje bit će obavljeno u dužini od oko 1300 m. Uređenje u zoni Donje špilje i Gornje špilje obuhvatit će izgradnju pješačkih staza, rekonstrukciju mostova, uređenje rasvjete te ulaznog prostora.

3

5) Implementacija elemenata interpretacije i edukacije u novoizgrađenoj i obnovljenoj posjetiteljskoj infrastrukturi predviđa razvoj suvremenih modela interpretacije prirodne baštine na području cjelokupnog obuhvata projekta. Navedeni sadržaji obuhvaćaju zonu interpretacije u špiljama, na mostu te na vanjskom i unutarnjem dijelu interpretacijskog centra.