Ispiši ovu stranicu
Petak, 24 Travanj 2020 12:03

FORBIOENERGY- PROJEKTNI UČINAK

Projektne akcije provedene su kroz participativni i zajednički proces koji uključuje institucije i društvene i proizvodne organizacije na regionalnoj i lokalnoj razini.
Generirani su sljedeći glavni rezultati projekta:

 • utvrđivanje zajedničkih ključnih administrativnih i tehničkih prepreka za proizvodnju šumske biomase za sve regije koje sudjeluju.
 • Metodologija za definiranje kriterija koji identificiraju i opisuju predjele biomase funkcionalne za iskorištavanje šumske biomase u subregionalnom i regionalnom energetskom planiranju
 • Realizacija alata pod nazivom Dizajn otvorenog koda DSS za procjenu energetskog potencijala biomase. Ovaj alat je namijenjen za tijela koja donose odluke kako bi mogli procijeniti učinke različitih scenarija i pregledati troškove i koristi odluka koje će donijeti.
 • Metodologija za procjenu rizika i koristi utjecaja proizašlih iz proizvodnje šumske biomase. Procjena se odnosi na okolišne i socio-ekonomske komponente te usluge ekosustava.
 • Akcijski plan usmjeren na uspostavljanje novog regulatornog okvira i puta ishođenja dozvola koje se odnose na uporabu biomase u zaštićenim područjima. Ovaj plan sadržava preporuke i prijedloge za promjenu postojećih regulatornih propisa i pojednostavljenje puta za ishođenje dozvola za projekte proizvodnje bioenergije bazirane na šumama, kako bi se skratilo vrijeme za potrebne dozvole i poboljšala koordinacija između različitih uključenih tijela.
 • Realizacija alata namijenjenog Planu gospodarenja šumama za predjele biomase u zaštićenim područjima prema dva scenarija: 1) trenutni kontekst s mnogim preprekama, 2) budući scenariji bez prepreka.
 • Metodologija za planiranje i upravljanje održivim opskrbnim lancem agro-šuma u zaštićenim područjima. Plan je razvijen identifikacijom radnih sustava s malim utjecajem na okoliš za proizvodnju šumske biomase, identifikacijom učinkovitih sustava proizvodnje i ekstrakcije biomase u poljoprivrednim područjima unutar ili u blizini zaštićenih područja, uspostavljanjem učinkovitih i održivih modela gospodarenja opskrbnim lancem šuma -drvo- energija, definiranje tehničkih kriterija za identificiranje najprikladnijih mjesta za skladištenje biomase i mjesto postrojenja za preradu kroz identifikaciju elektrana s tehničkim karakteristikama prikladnim za osiguranje ekološke održivosti transformacije biomase.
 • Jačanje znanja i kompetencija ključnih sudionika u energetskom planiranju šumske biomase iz zaštićenih područja. U svakom je istraživačkom području uspostavljen „Tehnički panel“ lokalnih ključnih sudionika i organizirani tečajevi upućeni donositeljima odluka i tehničarima. Sveukupno u 4 zemlje organizirana su 24 tehnička panela i 24 tečaja obuke za prijenos prošlih i sadašnjih znanja.
  Aktivnosti prijenosa znanja koordinirane su s onima za testiranje i komunikaciju kako bi izbjegli ponavljanja ili propuste, a osigurali sinergijski učinak. Aktivnosti prijenosa znanja realizirale su kroz 24 radionice i 24 treninga s ključnim akterima kojima su omogućeni prikladni alati za poboljšanje iskorištavanja biomase u energetske svrhe i stvaranje mogućih održivih modela kroz izradu paketa politika i metodologija za planiranje i optimizaciju iskorištavanja biomase u šumama u u zaštićenim područjima.
  Odnosi uspostavljeni u okviru prijenosa aktivnosti doprinijet će širenju znanja i rezultata stečenih tijekom provedbe projekta, ne samo na lokalnoj razini, već i na regionalnoj i nacionalnoj razini, kako bi se zastupala visoka razina ponovljivosti unutar svih područja suradnje na programu MED.
 • Komunikacija je bila presudna za senzibiliziranje društva o važnosti implementacije aktivnog upravljanja i zajedničke akcije za deblokiranje trenutne situacije u šumarskom sektoru, posebno u zaštićenim područjima Sredozemlja. Partneri su se koristili raznim alatima i provodili razne aktivnosti kako bi dosegli sve publike. Oni uključuju produkciju više od 70 članaka u elektroničkoj i tiskanoj verziji, 16 priča u narativnom i video miksu, opisivanje ciljeva projekta, provedenih aktivnosti, rješavanja problema, ciljanih područja, postignuti rezultati. Okupljene i podijeljene najbolje prakse, kao i promocija i širenje rezultata projekta sudjelovanjem u 28 posebnih dana, sudjelovanje na izložbama, seminarima, dodjelama nagrada, konferencijama, sajmovima. ForBioEnergy je organizirao 4 događanja u lokalnoj zajednici i 4 završne konferencije među svojim partnerskim zemljama.
Pročitano 1157 puta