Ispiši ovu stranicu
Četvrtak, 06 Lipanj 2019 13:10

POZIV NA RAZGOVOR I PISMENO TESTIRANJE kandidata za natječaj za radno mjesto voditelj Službe općih i zajedničkih poslova-tajnik Ustanove

POZIV NA RAZGOVOR I PISMENO TESTIRANJE

kandidata za natječaj za radno mjesto voditelj Službe općih i zajedničkih poslova-tajnik Ustanove

Dana 22.05.2019. godine raspisan je natječaj za radno mjesto voditelj Službe općih i zajedničkih poslova-tajnik Ustanove.

Razgovor (intervju) i pismena provjera znanja i sposobnosti provodi se za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za navedeno radno mjesto i koji su pravodobno dostavili potpunu i pravovaljanu dokumentaciju.

Razgovor i pismeno testiranje provodi imenovano Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja. Osim pismenog testiranja iz dolje navedene literature, provest će se i pismeno testiranje iz engleskog jezika te provjera poznavanja rada na računalu.

Testiranje će se održati 12.06.2019. godine (SRIJEDA) u zgradi Javne ustanove „Park prirode Velebit“, Kaniža Gospićka 4b, 53 000 Gospić u 9 sati za kandidate koji zadovoljili uvjete iz natječaja:

 1. Jelena Pezelj Starčević
 2. Sanja Glumac
 3. Nikolina Jelinić

 

Ako se kandidati navedenog dana ne odazovu pozivu na razgovor i testiranje do zakazanog vremena, bez obzira na razloge, smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.

Nakon provedenog testiranja, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrđuje rang-listu kandidata/kinja prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

LITERATURA ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PISMENO TESTIRANJE:

 • Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/2018)
 • Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
 • Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15)
 • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18)
 • Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13)
 • Zakon o radu (NN 93/14, 127/17)
 • Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)
 • Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/2009)
 • Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila ( NN 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15)

 

Klasa: 100-01/18-01/03

Ur.broj: 2125/17-01-19-16

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

Pročitano 1711 puta