Ispiši ovu stranicu
Četvrtak, 09 Svi 2019 14:04

Održan četvrti trening za prenošenje znanja i vještina u sklopu projekta „ Forest Bioenergy in the Protected Mediterranean Areas - ForBioEnergy “, u prostoru COIN Coworkinga Zadar

Zadarska županija, u suradnji s Parkom prirode Velebit, organizirala je u petak, 12. travnja četvrti po redu Trening za prenošenje znanja i vještina u sklopu projekta „Forest Bioenergy in the Protected Mediterranean Areas - ForBioEnergy, u prostoru COIN Coworkinga Zadar. Predavanja i prezentacije održali su profesor Risović sa Šumarskog fakulteta u Zagrebu, Alen Berta, vanjski stručnjak na projektu i Robert Bogdanić, stručni suradnik u Parku prirode Velebit. Ovaj projekt je od iznimne važnosti jer će njegovi rezultati u konačnici polučiti modele usmjerene na održivu proizvodnju šumske biomase u kontekstu multifunkcionalnog upravljanja u mediteranskim šumama.

ForBioEnergy pojašnjava kako osigurati, poboljšati i ubrzati cijeli proces pridobivanja šumske biomase pronalaskom zajedničkih rješenja na transnacionalnoj razini za povećanu uporabu energije iz biomase. Dobiveni modeli proizvodnje bioenergije iz šumske biomase trebale bi potaknuti lokalnu zajednicu, njihovu integraciju, kako bi u energetskom smislu bile neovisne i samodostatne.

Profesor Risović je, predstavljanjem prve prezentacije Planiranje/gospodarenje šumama orijentirano na biomasu u Republici Hrvatskoj, iznio činjenice kako je RH visoko energetski ovisna zemlja koja uvozi oko 50% potrebne energije. Hrvatska raspolaže kvalitetnim i prirodnim šumama čijim gospodarenjem nastaje značajna količina šumske biomase za mehaničku preradu i termičku uporabu, a koja se još uvijek velikim dijelom izvozi iz RH. Vanjski stručnjak Zadarske županije na ovom projektu dr.sc. Alen Berta je svojom prezentacijom na temu Održivi opskrbni lanci šumske biomase u energetske svrhe u zaštićenim područjima, koordinacija politika/administracije te kako integrirati proces planiranja između ostalog naglasio važnost informiranja građanstva te na koji način se mogu koristiti EU fondovi koji bi potaknuli lokalno stanovništvo, javne i ostale zainteresirane osobe na uspostavu održivog drvno-energetskog lanca i priključivanje na sustave grijanja na biomasu. Tijekom prezentacije, ukazao je na problem određivanja tržišne cijene biomase sa posebnim naglaskom na tržišni monopol te inicirao na težnju prema edukaciji lokalnog stanovništva otkuda bi proizašli potencijalni poduzetnici i mogući kadrovi. Također je predložio da bi Park Prirode trebao utjecati na krajnje korisnike uspostavom sustava grijanja na biomasu. Razvojem i uvođenjem šumarske tehnologije u proizvodnju biomase, znatno bi olakšalo prikupljanje i transport. Kao rješenja na postojeće prepreke naveo je mogućnosti poput unapređenja gospodarenja šumama i šumskim zemljištima. Cjelokupni opskrbni lanac uključuje šumoposjednike, poljoprivrednike, prijevozna poduzeća, poduzetnike u šumarstvu i poljoprivredi, trgovce biomasom i ovisno o vrsti drvnog goriva, privatne ili javne kupce.

Stručni suradnik iz PP Velebit, Robert Bogdanić, mag.ing.silv. nastavio je s predstavljanjem održivog opskrbnog lanca šumske biomase u energetske svrhe za područje Ličko-senjske županije. Minski sumnjive površine šuma i šumskog zemljišta, nedovoljna otvorenost gospodarskih šuma i nedovoljno korištenje suvremene šumske mehanizacije neke su od barijera u proizvodnji šumske biomase. Kao rješenja na postojeće prepreke naveo je mogućnosti poput unapređenja gospodarenja, stavljanje na tržište pridobivenu biomasu, uvođenje jedinstvenog programa za privatne šumoposjednike, pokušaj sprječavanja neravnoteže, podizanje šuma prilagođene suvremenoj šumskoj mehanizaciji, edukacija zaposlenika i poboljšanje uvjete rada, sklapanje višegodišnjih ugovora s potrošačima peleta.

Profesor Risović nastavio je s temom Iskorištavanje biomase za energiju i njeni potencijali u HR. Mnogobrojni primjeri prelaska sa sustava koji koriste fosilna goriva na sustave koji koriste šumsku biomasu, ostvaruju značajnu uštedu, prvenstveno u troškovima grijanja, istovremeno postižući bitno poboljšanje komfora. Najbolji rezultati postižu se kombinacijom prelaska na gorivo iz biomase i implementacijom mjera energetske efikasnosti, poput ugradnje termo-izolacije na fasade ili zamjene stare stolarije sa energetski efikasnim sustavima prozora i vrata. Risović navodi primjer Austrije s malim centralnim sustavom gdje se na primjeru zadruge putem koje se sakuplja biomasa može oformiti sustav grijanja za npr. poštu, školu i crkvu. Glavni pokretač povećanja korištenja šumske biomase je stvaranje novih radnih mjesta. Kao ključne faktore uspjeha za razvoj lokalnog tržišta proizvoda na bazi drvne biomase i uspostavljanja sabirno-logističkih centara kroz prezentaciju je istaknuto pronalaženje podrške na lokalnom nivou, optimiziranje lokacija, transparentnost poslovanja, uspostavljanje sinergije s drugim industrijama.

Trening je završio izlaganjem Roberta Bogdanića na temu Trenutno stanje i mogući scenariji gospodarenja šumama orijentirano na biomasu za PP Velebit koje se zaključilo postavljanjem temeljnog zadatka koji upućuje na procjenu mogućnosti promjene propisanog načina gospodarenja u državnim šumama, a kao prednost novog plana gospodarenja istaknulo se povećano otvaranje državnih šuma, upotreba suvremene mehanizacije, smanjenje troškova radne snage, sječa u prugama ili krugovima, povećanje pridobivanja biomase za 15-20%.

Šumska biomasa predstavlja jedan od najvažnijih obnovljivih izvora energije u Republici Hrvatskoj, ali nažalost spada u nedovoljno iskorištene izvore energije. Prema Strategiji energetskog razvoja Hrvatske do 2020. godine predviđa se značajno povećanje sada gotovo zanemarive proizvodnje električne energije iz biomase od 500 do čak 4000 GWh električne energije.

20190412_104621.jpg 20190412_111028.jpg 20190415_084949.jpg

IMG-20190412-WA0001.jpg

Pročitano 1945 puta