Ispiši ovu stranicu
Četvrtak, 25 Ožujak 2021 11:49

ODRŽANA RADIONICA O GEORAZNOLIKOSTI I GEOBAŠTINI VELEBITA

U srijedu, 24. ožujka 2021. godine, u sklopu izrade Plana upravljanja Parkom prirode Velebit i pridruženim Natura područjima održana je dionička radionica na temu vrednovanja i zaštite georaznolikosti i geobaštine Velebita.

Cilj radionice bio je popisati važne lokalitete vezane za georaznolikost te opisati njihovo stanje. Prepoznati su pozitivni i negativni faktori utjecaja kao bitni segmenti u budućem upravljanju Velebitom. Kroz konstruktivnu raspravu dobivene su korisne informacije te prijedlozi koji će poslužiti evaluaciji stanja te budućem upravljanju.

Na radionici su sudjelovali znanstvenici koji se bave ovim područjem, a nekolicina njih je ostalim sudionicima približila ovu temu kroz kratke uvodne prezentacije. Uz znanstvenike, radionici su prisustvovali i predstavnici iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koji zajedno s djelatnicima Ustanove čine užu grupu za planiranje izrade plana upravljanja. Djelatnici NP Sjeverni Velebit i NP Paklenica, koji se nalaze unutar granica Parka prirode Velebit, također su sudjelovali na radionici. Radionica je organizirana u suradnji sa stručnjacima za planiranje i facilitaciju iz Zadruge Granum Salis.

Javna ustanova Park prirode Velebit  temeljem preuzetih obaveza sukladno Zakonu o zaštiti prirode, u sklopu projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ pokrenula je proces izrade Plana upravljanja Parkom prirode Velebit i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže (PU 6017).

Plan upravljanja (PU 6017) obuhvaća Park prirode Velebit koji je ujedno zaštićen i kao područje ekološke mreže značajno za očuvanje ptica te očuvanje vrsta i stanišnih tipova. Plan uključuje i druga manja zaštićena područja i područja ekološke mreže značajna za očuvanje vrsta i stanišnih tipova, a koja se nalaze unutar Parka ili u njegovoj neposrednoj blizini, te je Planom je obuhvaćeno ukupno 7 zaštićenih područja i 19 područja ekološke mreže. Sukladno preporukama za smanjivanje širenja epidemije Covid-19 Stožera civilne zaštite RH radionica je održana na daljinu putem digitalne platforme Zoom.

Hvala svim sudionicima na odazivu, konstruktivnoj raspravi i prijedlozima u svrhu postizanja zajedničke bolje budućnosti na području Velebita!

123

1234

 

12345

 

Pročitano 733 puta