Ispiši ovu stranicu
Ponedjeljak, 23 Studeni 2020 15:20

Rekonstrukcija šumskih prometnica na području južnog Velebita

Hrvatske šume zajedno s projektnim partnerom Ministarstvom unutarnjih poslova u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. realizira projekta „Razminiranje i očuvanje šumskih ekosustava u zaštićenim i Natura 2000 područjima u Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji - Fearless Velebit ,ukupne vrijednosti 266,5 milijuna kuna, koji se financira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Projekt obuhvaća razminiranje ukupno 1645,26 hektara minski sumnjivih površina na području Ličko – senjske i Zadarske županije te obnovu protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta u dužini od 75,07 kilometara.

Poboljšanje šumske protupožarne infrastrukture  je obuhvaćeno projektom na način da se na području Parka prirode Velebit rekonstruiraju zapuštene PPsEŠC. Mjesto izvođenja radova je Uprava šuma Podružnica Gospić, šumarije: Gospić i Sveti Rok. Rekonstrukcijom PPsEŠC na projektnom području omogućiti će se bolja zaštita šuma i šumskog zemljišta od šumskih požara, što izravno doprinosi i boljoj zaštiti bioraznolikosti i iskorištavanja usluga šumskih ekosustava.

Vrijeme  izvođenja radova rekonstrukcije PPsEŠC sukladno Rješenju upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko – senjske županije te Dopuštenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike odvijati će se u periodu: 15.7.2020 – 31.12.2020; 15.7.2021 – 31.12.2021; 15.7.2022 – 31.12.2022.

Rekonstrukcija PPsEŠC obavlja se na šumskim predjelima:

  • Čitluk - Velika poljana; unutar gospodarske jedinice Visočica – Razbojna draga; (šumarija Gospić)
  • Vedrine – Stajine – Sijesetska draga; unutar gospodarske jedinice Medačka staza i Kosurina – Bogunica; (šumarija Gospić)
  • Raduč – Bunovac – Medački dolac; unutar gospodarske jedinice Medačka staza i Kosurina – Bogunica; (šumarija Gospić)
  • Staro selo (od vojarne Sv. Rok) – Tropolje – Klakter – Brine; unutar gospodarske jedinice Medačka staza, Kosurina – Bogunica i Sveto brdo - Crveni potoci; (šumarija Sv. Rok)
  • Mali Alan – Liščani bunar (Dušice); unutar gospodarske jedinice Sveto brdo - Crveni potoci; (šumarija Sv. Rok).

U periodu izvođenja radova radi izbjegavanja ugroze vlastite sigurnosti i sigurnosti provedbe projekta, promet automobilima na gore navedenim pravcima neće biti moguć.

Pročitano 1765 puta