Print this page
Monday, 01 March 2021 08:52

ODRŽANA DIONIČKA RADIONICA ZA IZRADU PLANA UPRAVLJANJA PARKOM PRIRODE VELEBIT

Javna ustanova Park prirode Velebit  temeljem preuzetih obaveza sukladno Zakonu o zaštiti prirode, u sklopu projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ pokrenula je proces izrade Plana upravljanja Parkom prirode Velebit i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže (PU 6017).

Plan upravljanja (PU 6017) obuhvaća Park prirode Velebit koji je ujedno zaštićen i kao područje ekološke mreže značajno za očuvanje ptica te očuvanje vrsta i stanišnih tipova. Plan uključuje i druga manja zaštićena područja i područja ekološke mreže značajna za očuvanje vrsta i stanišnih tipova, a koja se nalaze unutar Parka ili u njegovoj neposrednoj blizini, te je Planom je obuhvaćeno ukupno 7 zaštićenih područja i 19 područja ekološke mreže.

Pogled na primorsku stranu foto I.Svetić

Tijekom procesa izrade Plana već su održane dvije dioničke radionice za sjeverni i srednji dio Velebita. Sukladno preporukama za smanjivanje širenja epidemije Covid-19 Stožera civilne zaštite RH radionice su održane na daljinu putem digitalne platforme Zoom. U četvrtak, 25. veljače 2021. održana je i treća dionička radionica, za područje južnog Velebita, te je s tom radionicom pokriveno cijelo područje Parka prirode Velebit o kojem se raspravljalo s dionicima.

Na dioničkim radionicama sudjelovali su predstavnici lokalne zajednice, kroz udruge i predstavnike lokalnih vlasti i poduzeća, predstavnici županije, brojni suradnici i partneri Parka prirode Velebit te predstavnici nadležnih Ministarstava. Predstavnici iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, zajedno s djelatnicima ustanove čine užu grupu za planiranje izrade plana upravljanja. Radionica je organizirana u suradnji sa stručnjacima za planiranje i facilitaciju iz Zadruge Granum Salis.

Cilj radionica je bio dobiti uvid u trenutno stanje i trendove na područjima obuhvaćenih Planom kroz nekoliko širih tema: prirodna staništa i bioraznolikost; georaznolikost; kulturna baština; interpretacija i edukacija te posjećivanje i turizam.  Aktivnim sudjelovanjem i konstruktivnom raspravom sudionika radionice dobivene su korisne i značajne informacije koje će poslužiti za evaluaciju stanja što je prvi korak u definiranju ciljeva Plana upravljanja.

Hvala svim sudionicima na sudjelovanju i radujemo su budućim sastancima u svrhu postizanja zajedničke bolje budućnosti na području Velebita!

 

PP Velebit - južni DIONIČKA RADIONICA slika 01.jpg PP Velebit - južni DIONIČKA RADIONICA slika 02.jpg PP Velebit - južni DIONIČKA RADIONICA slika 06.jpg

PP Velebit - južni DIONIČKA RADIONICA slika 07.jpg Pogled na primorsku stranu (foto I.Svetić).jpg

 

REM Natura2000 EV LOGOTIPOVI

 

Read 815 times