Utorak, 28 Veljača 2017

Virtualne šetnje

 

virtualne-setnje

Linkovi

Dinaridi-logo-HRV160

grifon

Brojač posjeta

237691
DanasDanas122
JučerJučer500
Ovaj tjedanOvaj tjedan622
Ovaj mjesecOvaj mjesec12064
UkupnoUkupno237691
Cerovačke špilje
Kudin Most - most na Krupi
Pogled sa Dabarske kose prema moru
Pogled na Dabre sa dabarske kose
Zavratnica
Premužićeva staza
Dabarski kukovi - pogled sa Kize
Cerovačke špilje
1/7 
start stop bwd fwd

Svake se godine 2. veljače obilježava kao Svjetski dan močvarnih staništa, čime se podsjeća na datum potpisivanja Ramsarske konvencije. Slogan ovogodišnje proslave je Vlažna staništa za našu budućnost- živjeti održivo, pozivajući na obvezu očuvanja i razumnog korištenja ovog vrijednog prirodnog resursa.
Močvarna staništa predstavljaju jednu od najvećih vrijednosti biološke i krajobrazne raznolikosti. Ova vrlo produktivna staništa posebno su značajna zbog bogatstva i raznolikosti biljnih i životinjskih vrsta. Primjerice, uz njih je ekološki vezano više od 40% vrsta biljaka i životinja. No, jednako kao za ptice i ostale životinje i biljke, močvarna staništa su oduvijek imala značajnu ulogu u razvoju ljudske civilizacije.
U močvarna staništa ubrajaju se i cretovi koji su u Hrvatskoj vrlo rijetki i malih površina, a uvjetovani su osobitim stanišnim prilikama (niske temperature i velika količina vlage). Iako su cretovi u Hrvatskoj malih površina za razliku od nekada ogromnih cretova sjeverne i srednje Europe, ipak su botanički značajni kao posljednji cretni ogranci u ovom dijelu Europe. Radi svoje rijetkosti, izdvojenosti i veličine, cretovi spadaju među kritično ugroženim staništima Hrvatske.
Cretovi su vlažna staništa karakterizirana nakupljanjem treseta koji nastaje nepotpunom razgradnjom većinom biljnih ostataka. Stvaranje i nakupljanje treseta u cretovima je omogućeno zbog prisustva velike količine vode u tlu, pri čemu je razgradnja organske tvari usporena radi male koncentracije kisika i niže temperature.
Iako su cretovi u Hrvatskoj priznati kao jedna od najugroženijih staništa te su uglavnom pod različitim stupnjevima zaštite, oni i dalje ubrzano propadaju, najviše zbog današnjih uvjeta klime i prirodne sukcesije, ali i zbog odvodnjavanja i drugih antropogenih utjecaja. 
Na Velebitu tri su takva cretna područja. 

Cret Štirovača koji se nalazi uz cestu između Jovanović padeža i Crnog padeža, u širem predjelu Štirovače. Otkriven je slučajno tijekom terenskih istraživanja 2009., a danas je dio europske ekološke mreže NATURA 2000.

lokva1


Lokva u Štirovači obrasla mahom tresetrarom Sph. platyphyllum na rubu smrekove šume

Cret uz potok Ljubica
na Oštarijskom polju još je jedno takvo  područje.  Potok Ljubica, izvire u podnožju Ljubičkog brda, u sjeveroistočnom kutu zaravni, a presušuje 2-3 km dalje prema zapadu. Zbog toga je istočni dio područja, s livadama I nešto njiva, vlažan, mjestimično cret, koji je osobito u proljeće natopljen vodom. Cretno područje uz potok Ljubica i okolne, izrazito vlažne livade obiluju raznim vrstama bilja npr. Equisetum sylvaticum, Ranunculus acer, Filipendula ulmaria, Galium palustre, Eriophorum latifolium i dr.

cret1
Cret uz potok Ljubica


Na području Sunđera i Sunđerca na srednjem Velebitu nekada je bio gorski tresetni cret (Polytricho Sphagnetum medii) međutim danas se nalazi u stadiju prirodne sukcesije prema vlažnim travnjacima te više nema obilježja tipične cretne zajednice

U emisiji „Eko era“ Radio Otočca emitiranoj 29. siječnja 2016.g., gostovala je naša kolegica Ana Brkljačić (viši stručni savjetnik biolog) na temu „Bilje i zaštićene vrste biljaka na Velebitu“. Razgovor možete poslušati na OVDJE.

Upravno vijeće Javne ustanove „Park prirode Velebit“, Kaniža Gospićka 4b, Gospić, nakon pribavljene suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: 112-01/14-01/04, URBROJ: 517-03-1-1-15-385 od 23. prosinca 2015. godine, na temelju članka 134. Zakona o zaštiti prirode i Odluke Upravnog vijeća KLASA: 023-01/16-01/01, URBROJ: 2125/17-01-16-03 od 15. siječnja 2016. godine, raspisuje

NATJEČAJ


za stručnog voditelja/voditeljicu Javne ustanove „Park prirode Velebit“
 – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 4 godine.

Uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih i tehničkih područja
– radno iskustvo od najmanje 5 (pet) godina na poslovima struke
– aktivno znanje jednoga stranog jezika
– poznavanje rada na PC-u
– posjedovanje vozačke dozvole za B-kategoriju

Uz prijavu je potrebno priložiti:
– životopis
– dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome ili drugi vjerodostojan dokaz)
– presliku domovnice
– dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica HZMO), odnosno potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO koju Zavod izdaje na osobno traženje osiguranika na šalterima područnih službi/ureda ili presliku ugovora o radu ili potvrdu poslodavca o vrsti i trajanju poslova koje je obavljao i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove
– presliku vozačke dozvole
– potvrdu o nekažnjavanju, ne stariju od 6 mjeseci
– program rada za mandatno razdoblje od 4 godine

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola, pod ravnopravnim uvjetima.

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
O imenovanju, odnosno izboru kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Klasa: 023-01/15-01/04
Urbroj: 2125/17-01-16-05


Javna ustanova
„Park prirode Velebit“

U srijedu, 13. siječnja 2016. mr.sc. Ana Brkljačić je na Odjelu za nastavničke studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru, održala predavanje na temu „Zaštićene biljne vrste Parka prirode Velebit“. O zainteresiranosti dovoljno govori prepuna dvorana u kojoj se tražilo mjesto više. Ovim predavanjem je mr.sc. Ana Brkljačić izuzetno zanimljivom i iscrpnom prezentacijom približila i slikovito prikazala zaštićene biljne vrste koje su zabilježene na području Parka prirode „Velebit“. Sudionicima predavanja su prikazani lokaliteti pronalaska pojedinih biljnih vrsta tj. staništa na kojima vrste rastu kao i fotografije vrsta u raznim razvojnim fazama (u cvatu, plodu...).

Predavanje je održano u okviru kolegija Grafika 1 na poziv voditeljice kolegija dr.sc. Ane Vivoda. Predavanju su prisustvovali studenti druge godine koji su kroz redovitu nastavu izučavali, analizirali i grafički interpretirali zaštićene biljne vrste, realiziravši niz grafika u tehnici linoreza, te svi ostali zainteresirani studenti i nastavnici Odjela za nastavničke studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru.

Nakon zavšetka predavanja mr.sc. Ana Brkljačić je odgovarala na pitanja zainteresiranih.
Na ovaj je način Park prirode „Velebit“, zajedno s mr.sc. Ana Brkljačić, napravio još jedan korak naprijed u svrhu zaštite prirode.