Utorak, 28 Veljača 2017

Virtualne šetnje

 

virtualne-setnje

Linkovi

Dinaridi-logo-HRV160

grifon

Brojač posjeta

237690
DanasDanas121
JučerJučer500
Ovaj tjedanOvaj tjedan621
Ovaj mjesecOvaj mjesec12063
UkupnoUkupno237690
Cerovačke špilje
Kudin Most - most na Krupi
Pogled sa Dabarske kose prema moru
Pogled na Dabre sa dabarske kose
Zavratnica
Premužićeva staza
Dabarski kukovi - pogled sa Kize
Cerovačke špilje
1/7 
start stop bwd fwd

U ponedjeljak, 22.veljače 2016. godine s početkom u 10 sati u JU „Park prirode Velebit“ održan je seminar pod nazivom „Kako ostvariti potpore za poljoprivredno-okolišne mjere?“.Predavači dr.sc. Darko Znaor i Sonja Karoglan Todorović, mag.ing. istaknuli su da je zabilježen, do sada, najveći broj odazvanih sudionika seminara, što dovoljno govori o zainteresiranosti za obrađenu temu na ovome području.
Cilj radionice je bio upoznati potencijalne korisnike s poljoprivredno-okolišnim mjerama i potporama za ove mjere u okviru Programa ruralnoga razvoja RH 2014-2020. Prisutni su aktivno sudjelovali na radionici postavljajući pitanja predavačima i međusobno diskutirajući.
 Potpore se dodjeljuju korisnicima koji, provodeći poljoprivredne prakse korisne za prirodu i okoliš, doprinose ublažavanju nepovoljnog učinka poljoprivrede na okoliš te potiču bioraznolikost i očuvanje genetskih resursa značajnih za poljoprivredu. Također, predavanje je dodatno učinila zanimljivijim i edukativnijim biologinja prof.dr.sc. Jasenka Topić, kao gost predavač.

 

 

 

Povodom obilježavanja Svjetskog dana zaštite šuma (21. ožujka 2016.g.), Javna ustanova “Park prirode Velebit” raspisuje foto natječaj pod nazivom „Velebit – planina inspiracije“.

Cilj natječaja je potaknuti sve zaljubljenike u ovu mitsku planinu da nam pošalju fotografije zanimljivih velebitskih motiva (pejzaži, biljni i životinjski svijet, kulturna baština, geologija). Svi motivi moraju biti snimljeni isključivo na području Parka prirode „Velebit“.

Trajanje natječaja: od 21. ožujka do 15. svibnja 2016. godine.

Prosudbeno povjerenstvo će odrediti tri najuspješnije fotografije čiji autori će biti nagrađeni novčanim nagradama.

Nagrade:
Prvo mjesto: 1.000,00 kn

Drugo mjesto: 500,00 kn
Treće mjesto:  500,00 kn.

Povjerenstvo će također izvršiti izbor fotografija za izložbu koja će biti postavljena krajem svibnja, povodom Dana Parka kada će uslijediti i dodjela nagrada dobitnicima. Dvanaest atraktivnih fotografija biti će uvršteno u kalendar Parka za 2017. godinu.

Uvjeti natječaja:

  1. Pravo sudjelovanja imaju svi ljubitelji fotografije (fizičke osobe).
  2. Autori mogu na natječaj prijaviti do četiri (4) fotografije.
  3. Fotografije moraju biti u digitalnom obliku na CD-u u JPG ili TIFF formatu,  minimalnih dimenzija 3500 x 2300 pixela.
  4. Fotografije smiju biti obrađene u programima za uređivanje fotografije, ali do mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenog sadržaja.
  5. Fotografije ne smiju imati potpise, natpise, oznake, vodene žigove ili druga obilježja.
  6. Fotografije moraju biti snimljene isključivo na području Parka prirode „Velebit“, a svaki autor/ica je odgovoran za snimljeni materijal i garantira da je fotografija snimljena na spomenutoj lokaciji.
  7. Svojim sudjelovanjem korisnik potvrđuje da je vlasnik autorskih prava poslanih fotografija, te da time neograničeno raspolaže autorskim i drugim pravima na fotografijama.
  8. Fotografije koje ne udovoljavaju tehničkim propozicijama neće biti prihvaćene.
  9. Prijava na natječaj se ne naplaćuje.
  10. Fotografije za izložbu i nagrađene autore utvrdit će prosudbeno Povjerenstvo.

Kako poslati fotografiju:
1. Fotografije u digitalnom obliku snimljene na CD-u, zajedno sa prijavnicom poslati poštom na adresu: JU „Park prirode Velebit“, Kaniža gospićka 4b, Za FOTO-NATJEČAJ
2. Fotografija mora biti u JPG formatu; ime datoteke npr. prezime_ime_broj fotografije.jpg (anic_ana_1.jpg)

Prijavnicu možete preuzeti  ovdje.

Autorska prava, korištenje fotografija i odgovornost
Natjecatelj/ica prepušta pravo reproduciranja, distribucije i predstavljanja javnosti fotografija poslanih na natječaj Javnoj ustanovi „Park prirode Velebit“ vremenski, prostorno, dimenzijski i količinski neograničeno, u bilo kojem, elektroničkom, tiskovnom ili drugom mediju u svrhu promidžbe Parka prirode „Velebit“, te se za takvu potrebu odriče honorara u bilo kojem obliku i prava na potraživanje autorske naknade. U svim službenim publikacijama uz korištene fotografije bit će uvijek naznačeno ime i prezime njihovih autora.

 

 

U okviru programa Erasmus+, Cooperation for innovation and the exchange of good practices , Strategic Partnerships , područje Strategic Partnerships for school education, Gimnazija Gospić je postala partner u međunarodnom projektu "Climate and climate change. Influence of climate on human populations."
Država koordinator projekta je Španjolska, a dražave partneri su Hrvatska, Poljska i Litvanija. Projekt traje dvije godine i provoditi će se u dvije faze.
Tijekom prve godine učenici će analizirati klimu i njen utjecaj na odabrane teme (vegetaciju, tla, usjeve, ljudsku kulturu). Koristiće se PBL metodologija za istraživanja, a svaka će škola dizajnirati zadatke vezane za jednu određenu temu koje će dijeliti s ostalim školama zemalja partnera.
Rezultati rada učenika biti će predstavljeni u obliku video zapisa, prezentacija, kratkih filmova, e-knjige... Ocjenjivanje tih rezultata/uradaka će biti u nadležnosti međunarodnih učeničkih timova, koji će raditi preko platforme twinspace, na kojoj će ujedno i objavljivati i dijeliti sve svoje uradke. Druga faza je rad na klimatskim promjenama (uzrocima, posljedicama, politikama prevencije, zaštite), koristeći istu metodologiju.
Skupina učenika Gimnazije Gospić, koji su uključeni u projektne aktivnosti, posjetila je Javnu ustanovu „Park prirode Velebit“. Biologinja Ana Brkljačić učenicima je govorila o osobitosti planinskog masiva Velebita u klimatskom pogledu. Naime, na Velebitu se susreću mediteranska, kontinentalna i planinska klima što ima direktan utjecaj na izuzetno veliku biološku raznolikost.
Dojam veličine i glomaznosti velebitskog masiva, učenici su doživjeli uz reljef Velebita izložen u predvorju upravne zgrade, a koji je rad studenata geografije Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Reljef je obojao i učinio vizualno dojmljivijim, profesor Ivan Golac.
Učenici su imali priliku poslušati o važnosti herbarijskih zbirka općenito, vidjeti herbarizirane primjerke nekih biljnih vrsta Velebita, te naučiti ponešto o postupku herbariziranja i načinu čuvanja ovako spremljenih biljnih vrsta.
Znanja o Velebitu kao zaštićenom prostoru parka prirode i dva nacionalna parka, prirodnim, kulturnim turističkim i drugim osobitostima planine, učenici će upotpuniti iz sadržaja edukativno-promidžbenih materijala koje im je predstavila voditeljica marketinga Ivana Svetić i koje su mogli uzeti na info punktu u našoj suvenirnici. Ovo je važno kako bi se mogli dobro pripremiti za svibanjski tjedni susret sudionika iz svih projektnih zemalja, a kojemu će domaćin biti Gimnazija Gospić. Tom prilikom će biti organiziran jednodnevni terenski posjet Velebitu (Gospić – Baške Oštarije – Karlobag) gdje će Ana Brkljačić sudionicima pokušati pokazati utjecaj različitih vrsta klima na raznolikost sastava biljnih zajednica.

DSC05743

 

DSC05775

 

DSC05784

 

Na temelju Zakona o radu (NN 93/14), članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12) i članka 21. Statuta Javne ustanove “Park prirode Velebit”, a po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode, KLASA: 112-01/14-01/04, URBROJ: 517-03-1-1-16-411 od 12. veljače 2016. godine, ravnateljica Javne ustanove „Park prirode Velebit“ raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta stručni referent - vodič u Cerovačkim špiljama na određeno vrijeme od 1. travnja 2016. - 30. listopada 2016. zavisno o potrebama posla, bez mogućnosti produljenja ugovora.

– 3 izvršitelj/ica m/ž

 

Uvjeti:

         - SSS strukeekonomskog, turističkog, društvenog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera

         - poznavanje rada na računalu (MS Office)

         - poznavanje dva strana jezika od kojih jedan mora biti  razina B2-C1 u razumjevanju i

           govorenju dok drugi može biti razina B1 u razumjevanju i govorenju (engleski, njemački,

           talijanski, francuski, bilo koja kombinacija ovih jezikaima prednost) 

         - izvrsne komunikacijske vještine

         - biti sposoban pričati pred grupom ljudi slobodno i opušteno

         - vještine dobrog domaćina i prezentera 

         - vozačka dozvola (ili uvjerenje da će na drugi način biti u mogućnosti dolaziti na posao)

Poslovni zadaci: turistička vođenja posjetitelja u Donju i Gornju Cerovačku špilju, informiranje posjetitelja o turističkim, prirodnim i kulturnim sadržajima Parka prirode“Velebit“, održavanje radnog prostora, prodaja ulaznica i suvenira.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

         - životopis i zamolbu

         - presliku osobne iskaznice

         - presliku domovnice

         - dokaz o stečenoj stručnoj spremi

         - dokaz ili izjava o znanju najmanje jednog jezika (provjeravat će se znanje)

         - uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda (ne starije od 2 mjeseca)

U zamolbi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte).

Sa kandidatima koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja, provjera radnih i stručnih sposobnosti provest će se razgovorom kao i testiranje stranih jezika. 
Ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

O vremenu razgovora kandidati će biti obavješteni putem službene web-stranice javne ustanove:www.pp-velebit.hr.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s naznakom „Ne otvaraj – natječaj za popunu radnog mjesta stručni referent - vodič“, dostavljaju se na adresu Javna ustanova „Park prirode Velebit“ Kaniža gospićka 4b, 53000 Gospić.

Za kandidata/icu koji ne pristupi testiranju smatra se da je odustao od kandidature za radno mjesto.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Svi ugovori o radu sklapaju se s izabranim kandidatima na određeno vrijeme zbog povećanog opsega poslova u turističkoj sezoni 2016. s probnim radom u trajanju od mjesec dana, sa danom početka rada u periodu od 01.04.2016.g. do 01.06.2016.g. odnosno prema potrebama posla, a zaključno najkasnije do 31.10.2016.g. (bez mogućnosti produljenja), sve sukladno internoj odluci Ustanove te javnoj objavi rezultata predmetnog natječaja na web stranicama Ustanove

(www.pp-velebit.hr).

JU „Park prirode Velebit“ zadržava pravo poništenja natječaja.

KLASA: 112-03/16-01/01                                            Ravnateljica

URBROJ: 2125/17-01-16-04                                        Ivana Maras, dipl. ing.

Gospić, 08. ožujka 2016. godine