Subota, 22 Listopad 2016

Virtualne šetnje

 

virtualne-setnje

Linkovi

Dinaridi-logo-HRV160

grifon

Brojač posjeta

189235
DanasDanas396
JučerJučer461
Ovaj tjedanOvaj tjedan2460
Ovaj mjesecOvaj mjesec6774
UkupnoUkupno189235
Cerovačke špilje
Kudin Most - most na Krupi
Pogled sa Dabarske kose prema moru
Pogled na Dabre sa dabarske kose
Zavratnica
Premužićeva staza
Dabarski kukovi - pogled sa Kize
Cerovačke špilje
1/7 
start stop bwd fwd
 
Javna ustanova „Park ­prirode Velebit“ 31. ­listopada 2016 .g. or­ganizira događaj pod ­nazivom „2. Noć vješt­ica u Cerovačkim špil­jama“ u Gračacu. Događaj uključuje vođenje­ posjetitelja u Donju­ špilju u noćnim sati­ma (s početkom u 19 s­ati), a posjetitelje ­pozivamo da dođu u št­o većem broju maskira­ni, od kojih će najbo­lji biti i nagrađeni.­ Na ulazu će Vas čeka­ti besplatan čaj dobr­odošlice. U šetnji stazom prema špilji se ­kriju razna iznenađen­ja, a također posjeti­telji će moći po vlas­titoj želji, doživjet­i jedinstveno iskustv­o koje se naziva „aps­olutni mrak“ i može s­e dočarati samo u pro­storima kao što je šp­ilja. Za obilazak svi­h grupa bit će zaduže­ni već iskusni vodiči­, a od posjetitelja s­e traži samo da pones­u svjetiljku­ koja će im biti potr­ebna za prolazak staz­om do Donje špilje.
 
Ulaznice se mogu kupi­ti i ranije u Javnoj ­ustanovi „Park prirod­e Velebit“, na adresi­ Kaniža Gospićka 4b i­li na sam dan događaj­a na ulazu u Cerovačk­e špilje, gdje se sva­kako svi posjetitelji­ moraju javiti i ako ­su unaprijed kupili ulaznice. 
 
Cijene ulazn­ica su:
50 kn-odrasle­ osobe
40 kn-student­i 
30 kn-djeca.
 
Predočenom ulaznicom po­pust na taj dan ostv­arujete u Restoranu Z­vonimir (10% na hranu­ i piće) te u kafićim­a „Marino“ i „Rustika­“ na njihove party ponude za Noć vještica­.
 
Više informacija o s­vemu možete dobiti :
-Na broj 053/ 56­0-450,
-E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
-Facebook profilu Park prirode Vel­ebit (#natureparkvele­bit),
 -Na našem Instagram profilu.
 
Naime ovaj događaj j­e prošle godine održa­n prvi put i pokazan ­je veliki interes pos­jetitelja koji su dož­ivjeli ovo zanimljivo­ iskustvo, a ove godi­ne očekujemo još veći­ broj gostiju.
 
 
 
Klasa: 023-01/16-01/08
 
Urbroj: 2125/17-01-16-04 od 17. VI. 2016. (2455)
 
Upravno vijeće Javne ustanove »Park prirode Velebit«, Kaniža Gospićka 4b, Gospić, nakon pribavljene suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode, klasa: 112-01/14-01/04, urbroj: 517-03-1-1-15-385 od 23. prosinca 2015. godine, na temelju članka 134. Zakona o zaštiti prirode i Odluke Upravnog vijeća, klasa: 023-01/16-01/8, urbroj: 2125/17-01-16-04 od 17. lipnja 2016. godine, raspisuje
 
NATJEČAJ
 
za stručnog voditelja/voditeljicu Javne ustanove »Park prirode Velebit« – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 4 godine.
 
Uvjeti:
 
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih i tehničkih područja
 
– radno iskustvo od najmanje 5 godina na poslovima struke
 
– aktivno znanje jednoga stranog jezika
 
– poznavanje rada na PC-ju
 
– posjedovanje vozačke dozvole za B-kategoriju.
 
Uz prijavu je potrebno priložiti:
 
– životopis
 
– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome ili drugi vjerodostojan dokaz)
 
– preslik domovnice
 
– dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica HZMO-a), odnosno potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO-a koju zavod izdaje na osobno traženje osiguranika na šalterima područnih službi/ureda ili presliku ugovora o radu ili potvrdu poslodavca o vrsti i trajanju poslova koje je obavljao i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove
 
– preslik vozačke dozvole
 
– potvrdu o nekažnjavanju, ne stariju od 6 mjeseci
 
– program rada za mandatno razdoblje od 4 godine.
 
Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola, pod ravnopravnim uvjetima.
 
Rok za podnošenje prijava: 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama
 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
 
O imenovanju, odnosno izboru kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
Prijave slati na adresu: Javna ustanova »Park prirode Velebit», Kaniža Gospićka 4b, 53000 Gospić, s naznakom: »Ne otvaraj – natječaj za stručnog voditelja«.
 
Javna ustanova »Park
prirode Velebit«, Gospić
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posjetite izložbu fotografija "Cerovačke špilje- novootkriveni dijelovi" u Zagrebu, u knjižnici Vjekoslava Majera, Meštrovićev trg 1G, Zapruđe. Izložbu je moguće pogledati do 30. lipnja.

Više pogledajte ovdje.

Povodom Dana Parka prirode „Velebit“ i Tjedna parkova u nedjelju je održana grupna meditacija na Baškim Oštarijama, pod stručnim vođenjem Nikole Baričevića Briksa iz „Sportskog centra Briks“. 
 
Zatvoreni prostor sportskih dvorana zamijenili smo velebitskom prirodom sa čistim zrakom, umirujućim bojama i zvukovima prirode svuda oko sebe.
 
Meditacijom se oslobađamo nakupljenog stresa u svakodnevnom životu, a još ako je ta meditacija u prirodi, onda ona može imati dodatni efekt.
 
Kako biste iskusili ono što smo i mi u nedjelju, pozivamo sve zainteresirane da posjete „Sportski centar“ Nikole Baričevića Briksa tijekom ljeta i pridruže se njegovim meditacijama i vježbama yoge na mirnim lokacijama u Velebitu..
 
Adresa „Sportskog centra“: Lavoslava Vukelića 19, 53000 Gospić. Kontakt: 053/560-386.