Ponedjeljak, 20 Veljača 2017

Virtualne šetnje

 

virtualne-setnje

Linkovi

Dinaridi-logo-HRV160

grifon

Brojač posjeta

234139
DanasDanas418
JučerJučer545
Ovaj tjedanOvaj tjedan418
Ovaj mjesecOvaj mjesec8512
UkupnoUkupno234139
Cerovačke špilje
Kudin Most - most na Krupi
Pogled sa Dabarske kose prema moru
Pogled na Dabre sa dabarske kose
Zavratnica
Premužićeva staza
Dabarski kukovi - pogled sa Kize
Cerovačke špilje
1/7 
start stop bwd fwd
Obavještavamo Vas da je raspisan natječaj za stručnog voditelja/voditeljicu Javne ustanove "Park prirode Velebit".
 

Obavještavamo Vas da je u Narodnim novinama br. 12/2017 raspisan natječaj za 2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme. 

Na temelju zakona o radu (93/14), članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora  za službenike i namještenike  u javnim službama (NN br.141/12) i članka 21. Statuta Javne ustanove "Park prirode Velebit" ravnateljica Javne ustanove "Park prirode Velebit"raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ:

-za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na mjesta

  1. stručnisuradnik za promidžbu,2izvršitelja/ljice, puno radno vrijeme, na određeno u trajanju od 12 mjeseci

Uvjeti:

-VSS/magistar strukeekonomskog, turističkog, društvenog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera

-poznavanje rada na računalu (MS Office, Internet)

-poznavanje dva stranog jezika

-izvrsne komunikacijske vještine

-biti sposoban pričati pred grupom ljudi slobodno i opušteno

-vještine dobrog domaćina i prezentera 

-vozačka dozvala

  1. stručnisuradnik šumar,2izvršitelja/ljice, puno radno vrijeme, na određeno u trajanju od 12 mjeseci

Uvjeti:

VSS/magistar strukeprirodoslovnog smjera-šumar

-poznavanje rada na računalu (MS Office, Internet)

-poznavanje jednog stranog jezika

-izvrsne komunikacijske vještine

-vozačka dozvala i mogućnost samostalnog upravljanja vozilom

  1. nadzornik II. Vrste, 2 izvršitelja/ljice, puno radno vrijeme, na određeno u trajanju od 12 mjeseci

Uvjeti:

VŠS/prvostupnik strukeprirodoslovnog, pravnog ili drugog odgovarajućeg smjera,

-poznavanje rada na računalu (MS Office, Internet)

-poznavanje jednog stranog jezika

-izvrsne komunikacijske vještine

-vozačka dozvola i mogućnost samostalnog upravljanja vozilom

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

-       životopis i zamolbu;

-       dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome);

-       presliku domovnice;

-      potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavi u evidenciji nezaposlenih osoba (ne stariju

        od 30 dana od dana objave ovog natječaja);

-       potvrdu (ili ispis elektroničkog zapisa podataka)Hrvatskog zavoda za mirovinsko    

        osiguranjeopodacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za

        mirovinsko osiguranjeiz koje je vidljiv evidentirani radni staž (ne stariju od 30 dana od dana

        objave ovog natječaja);

-       uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne stariji

        od  6 mjeseci od dana objave ovog natječaja);

U zamolbi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte).

Sa kandidatima koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja, provjera radnih i stručnih sposobnosti provest će se razgovorom ili određivanjem da obave neki posao, te testiranje stranih jezika. 
Ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu razgovora kandidati će biti obaviješteni putem e-adrese i službene web-stranice javne ustanove:

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola, sukladno čl. 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Rok za podnošenje prijava je 10dana od objave natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpunu ili nepravovremenu prijavu na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Za izabrane kandidate  bit će zatražena od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje provjera ispunjavanja uvjeta za korištenje mjere “Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa”. O izboru kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


Javna ustanova "Park prirode Velebit"zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.
Prijave dostaviti na adresu: s naznakom"Ne otvaraj-Natječaj za pripravnika", Javna ustanova Park prirode Velebit, Kaniža gospićka 4b, 53000 Gospić.

KLASA:          112-03/16-01/04                                                                               ravnateljica:

URBROJ: 2125/17-01-16-01                                                             Ivana Maras dip. Ing. šum

Gospić,            5. prosinca 2016. godine

 
Javna ustanova Park prirode Velebit prijavila je projekt „Centar izvrsnosti Cerovačke špilje- održivo upravljanje prirodnom baštinom i krškim podzemljem“  na Javni poziv „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode“ Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u partnerstvu sa Zadarskom županijom, Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije „Naturom Jaderom“ i Zagrebačkim speleološkim savezom. Planirano ulaganje iznosi 68.453.850,00 kuna. Predloženi projekt “ ima za cilj uspostaviti aktivni sustav zaštite resursne osnove, unaprijediti infrastrukturu te razviti model upravljanja Cerovačkim špiljama. Integralnim projektom definiraju se polazišta za uspostavu održivog modela gospodarenja i upravljanja područjem Cerovačkih špilja i Javne ustanove „Park prirode  Velebit“,  a koja su usmjerena k očuvanju i trajnom vrednovanju bio-raznolikosti ekološke mreže i geomorfoloških fenomena, te osiguravaju ostvarenje zadaća od javnog interesa kroz poticanje i razvoj znanstveno-istraživačke, kulturne, odgojno-obrazovne i posjetiteljsko-rekreativne aktivnosti na području Parka prirode Velebit.
Najznačajnije aktivnosti na poboljšanju infrastrukture su izgradnja i opremanje centra za prihvat i informiranje posjetitelja, uređenje pješačko kolne površine, uređenje šetnica od prihvatnog centra do Donje i Gornje špilje, izgradnja pješačkog prijelaza (mosta) preko željezničke pruge, uređenje Cerovačkih špilja za posjećivanje (izmjena rasvjete i uređenje staza u špiljama). Bitan segment projekta su i aktivnosti vezane uz izradu i implementaciju edukacijsko-interpretacijskog programa Centra izvrsnosti „Cerovačke špilje“ s 2 ključna podprograma (a) o zaštiti prirode i biološke raznolikosti te očuvanju  okoliša šireg utjecajnog područja temeljnog fenomena Cerovačke špilje; (b) jedinstveni edukacijsko-interpretacijski program za očuvanje krša i krškog podzemlja , kao i programa stručno-znanstvenih istraživanja, inventarizacije i valorizacije šireg područja.
 
Posebno se zahvaljujemo cijelom timu koji je bio uključen u pripremu natječajne dokumentacije.